Προσεγγίσεις - Μεταλληνός - Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων - 7 Δεκ 10

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρεται στη διδακτική περίπτωση (όσον αφορά όχι μόνο εκκλησιαστικά, αλλά πολιτειακά και πολιτικά) του Μεγάλου Πατέρα και διδασκάλου της Εκκλησίας του 4ου αιώνα, του Αγίου Αμβροσίου, επισκόπου Μεδιολάνων, ο οποίος βοήθησε στον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας (Imperator intra non supra ecclesiam est).

Σχόλια