Γ. Καραμπελιάς, 1798-1821: Η Ελληνική Αναγέννηση Β', 11 Φεβ 2016

Ο Γιώργος Καραμπελιάς με αφορμή την έκδοση του β' τόμου του τετράτομου έργου του «1204-1922 η διαμόρφωση του νεώτερου Ελληνισμού» με τίτλο «1821: Η δυναμική της Παλιγγενεσίας», Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2015, παρουσιάζει μια σειρά σεμιναρίων για τη νεώτερη ελληνική ιστορία.

Σχετικά:

  1. Πρόγραμμα Σεμιναρίων Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας (2015-2016)

Σχετική βιβλιογραφία:

  1. Ανωνύμου του Έλληνος, Ελληνική Νομαρχία ήτοι λόγος περί ελευθερίας [pdf]
  2. Χριστόδουλος του εξ Ακαρνανίας (Παμπλέκης), Απάντησις ανωνύμου προς τους αυτού άφρονας κατηγόρους, Κουλτούρα, 2013