Γ. Καραμπελιάς - Η ανολοκλήρωτη επανάσταση του Ρήγα - 5 Μαρ 12

Εισήγηση του εκδότη και συγγραφέα κ. Γιώργου Καραμπελιά με θέμα «Η ανολοκλήρωτη επανάσταση του Ρήγα», η οποία έγινε στις 5.3.12 στις Σέρρες, στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ένωση για την Ανάδειξη και τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας με θέμα «Ρήγας Βελεστινλής – Στρατηγός Μακρυγιάννης: Διαχρονικές μορφές μιας Ελλάδας που αντιστέκεται».