Γράμματα Σπουδάματα - Δ. Κοσμόπουλος - Συνομιλία με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη - 20 Δεκ 11

Ο δάσκαλος κ. Δημήτριος Νατσιός συζητά με τον ποιητή, κριτικό λογοτεχνίας και δοκιμιογράφο κ. Δημήτρη Κοσμόπουλο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

Σχετικά:

  1. Δημήτρης Κοσμόπουλος, Ο Παπαδιαμάντης ως μεταφραστής των Ψαλμών και των εκκλησιαστικών κειμένων. Οι απόψεις του για τη γλώσσα της υμνογραφίας και της λατρείας, 8.10.11