Προσεγγίσεις - Μεταλληνός - Ο ιερός Χρυσόστομος «σημείον αντιλεγόμενον» - 16 Νοε 10

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζει την εισήγηση-ανακοίνωση που έκανε στις 24 Νοεμβρίου 2007 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής, στα πλαίσια του διεθνούς επιστημονικού Συνεδρίου για τα 1600 έτη από της κοιμήσεως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.