Γαίας ατίμωσης

Δημήτρης Πικιώνης

Η γη τούτη είχε, μαζί με μερικές άλλες, το προνόμιο να διδάξει στον άνθρωπο μια από τις πιο υψηλές μορφές της αποκάλυψης του παγκοσμίου λόγου. Και τη μορφή αυτή την έπλασε ο αρχαίος καθ’ ομοίωση τούτης της γης, θενά ’λεγα πως την ανέσυρε μέσ’ απ’ το χώμα της και τους βράχους της, κατά τη συμβολική ρήση του σοφού Κιμρί, που έλεγε πως «μέσα στο χώμα πρέπει να βλέπουμε, γιατί εκεί μέσα προετοιμάζονται όλα». Μέσα στο χώμα, δηλαδή στην εγκρυπτόμενη στη Φύση αποκάλυψη του κόσμου του νοητού.

Διαβάστε περισσότερα......

Δημήτρης Πικιώνης, «Κείμενα», εκδ. ΜΙΕΤ