Κ. Ζουράρις - Βέβηλα, Κίβδηλα, Σκύβαλα - 28 Ιουν 07

Ο πολιτειολόγος κ. Κώστας Ζουράρις παρουσιάζει το βιβλίο του "ΒΕΒΗΛΑ - ΚΙΒΔΗΛΑ - ΣΚΥΒΑΛΑ", άλλως η Νατοκεμαλική συμμωρία της "Ιστορίας" για την ΣΤ' Δημοτικού.

Σχετική αναφορά από τον καθηγητή κ. Νεοκλή Σαρρή στο video: ΤΟΜΕΣ 19-06-07 2/3