Γ. Κοντογιώργης - Η Αριστερά αντιμέτωπη με τις εξελίξεις και το μέλλον της προόδου (2017)

Γ. Κοντογιώργης, Η Αριστερά αντιμέτωπη με τις εξελίξεις και το μέλλον της προόδου. Η περίπτωση της Αριστεράς της νότιας Ευρώπης και ειδικότερα του ΣΥΡΙΖΑ, 2017

Σχόλια