Δ. Μπουραντάς: «Οι μεγάλοι φιλόσοφοι και το προσωπικό μάνατζμεντ»

Ο συγγραφέας και καθηγητής του μάνατζμεντ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Δημήτρης Μπουραντάς παρουσίασε στις 16.6.2015 στον ΙΑΝΟ το νέο βιβλίο του «Οι μεγάλοι φιλόσοφοι και το προσωπικό μάνατζμεντ. (Οι πιο χρήσιμες αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματικότητα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή)», Εκδόσεις Πατάκη, 2015.

Σχόλια